Hizmet Şartları

Madde 1: Ana şartları

Ondoku'da (bu sitede) satılan ürünleri kullanma
Tüm müşteriler (bundan sonra "kullanıcılar") ve bu siteye göz atma
Bu web sitesini kullanırken, tüm müşteriler (bundan böyle "izleyiciler" olarak anılacaktır) aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.
Ek olarak, bu sözleşmenin ve her bir kılavuzun içeriğini, kendi takdirimize bağlı olarak önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebiliriz.
Kullanıcı, bu sözleşme değiştirildikten ve bu web sitesinde yayınlandıktan sonra bu web sitesini kullanırken bu sözleşmenin değiştirilmesine onay vermiş sayılacaktır.
Blogda yayınlanan "Sık Sorulan Sorular" gibi içerikler ve bu web sitesinin belirli hizmetlerine eklenen hükümler bu anlaşmanın bir parçasını oluşturacaktır.

Madde 2: Hak ve yükümlülüklerin devri yasağı

Bu sitede sağlanan her hizmetin (bundan böyle "her hizmet" olarak anılacaktır) ve makalelerin içeriğinin doğruluğunu garanti etmiyoruz. Ayrıca Şirket, her bir hizmetin kullanıcı tarafından kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
Bu sitedeki tüm bilgilere, makalelere, görsellere vb. Virüs gibi zararlı bilgilerin bulunması ve üçüncü şahıslardan yetkisiz erişiminin olmaması gibi site ile ilgili herhangi herhangi konuda güvenli olduğunu garanti edilmez.

Madde 3: Kullanıcı kimliği ve parolanın yönetimi

Kullanıcı, riski kendisine ait olmak üzere bu hizmetin kullanıcı kimliğini ve şifresini yönetecektir.
Kullanıcı hiçbir durumda kullanıcı kimliğini ve şifresini üçüncü bir şahsa devredemez veya kiralayamaz. Kullanıcı kimliği ve şifre kombinasyonu kayıtlı bilgilerle eşleşirse ve oturum açılmışsa, bu kullanıcı kimliğini kaydeden kullanıcının kendisi tarafından kullanıldığını kabul ederiz.

Madde 4: Bilgilerin kopyalama yasağı

Bu siteyi oluşturan tüm veriler, makaleler, görseller vb. Tüm telif hakları Şirkete ve oluşturan kişiye aittir. Bu hizmeti kullanan kullanıcı tarafından yayınlanan veya düzenlenen metinlerin, resimlerin, videoların vb. Telif hakları, bu kullanıcı veya diğer mevcut hak sahiplerine aittir. Bununla birlikte, Şirket, bu Hizmet kullanılarak yayınlanan veya düzenlenen cümleleri, resimleri, videoları vb. Kullanabilecek.bu durumda kullanıcı, bu kullanımla ilgili telif haklarını kullanılamayacaktır.
Önceki paragrafta belirtilenler dışında, bu hizmete ilişkin tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ve bu hizmetle ilgili tüm bilgiler şirkete veya bize lisans veren hak sahibine aittir. kullanıcı izin almadan kopyalama, devirme , ödünç verme, çeviri, değiştirme, kopyalayıp aynısını yayınlama , kamuya açık iletim (iletimin sağlanması dahil), iletim, dağıtım, yayınlama, iş amaçlı kullanım vb. Yapılmayacaktır.
(Önceki paragrafta aykırı olarak bu itede yayınlanan bilgilerini kopyalayıp başka yerde yayınlama halinde, Şirket ihlal eden kişiye Telif Hakkı Yasasına göre her bir eylemi (uyarı, kovuşturma, tazminat talebi, ihtiyati tedbir talebi, namusun iadesi vb.) uygulanacaktır.

Madde 5: Hakkı ilişkilendirme

Bu siteyi oluşturan tüm programlar, yazılımlar, hizmetler, ticari markalar ve ticari isimler ile bunlarla ilişkili olarak Şirket ve Şirketin iş birliği içinde olduğu iş ortakları tarafından sağlanan hizmetler, ürünler ve genel teknoloji, Şirketin iş birliği olduğu iş,Programın hak sahibine veya bilgi sağlayıcısına ait olup, kullanıcı Hakkı ihlal eden herhangi bir işlem yapmamalıdır.
Kullanıcılar bu siteyi oluşturan herhangi bir programı, yazılımları İhlal etmemeli veya değiştirmemelidir.
Bu Madde hükümlerine aykırı bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, kullanıcı Anlaşmazlığın masrafları ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere çözecek ve her durumda Şirketten muaf olacaktır.

Madde 6: Garanti Reddetme ve Sorumluluk muafiyeti

Şirketimizin bu hizmette fiilen veya yasal olarak herhangi bir kusuru (güvenlik, güvenilirlik, doğruluk, eksiksizlik, etkinlik, belirli bir amaca uygunluk, güvenlikle ilgili kusurlar, teknik hatalar, hak ihlali vb.) bulunmamak konusunda açıkça veya dolaylı olarak garanti etmiyoruz.
Bu hizmetin kullanıcıya neden olduğu herhangi bir hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ancak şirket ile kullanıcı arasında bu hizmete ilişkin sözleşme (işbu sözleşme dahil) Tüketici Sözleşmesi Kanununda belirtilen bir tüketici sözleşmesi ise bu muafiyet hükmü uygulanmaz.
Bir önceki paragrafta belirtilen durumda dahi, Şirket'in temerrüdü ile kullanıcıya vermiş olduğu zararın veya Şirketin ihmalinden dolayı haksız fiilin özel hallerinden (ağır ihmal hariç) kaynaklanan zararın sorumluluğu almayacaktır. Öngörülen veya mümkün olduğu durumlar da dahil olmak üzere hasarın meydana gelmesinden sorumlu değiliz. Ayrıca, ihmalimiz nedeniyle kullanıcının temerrüde düşmesi veya haksız fiil nedeniyle uğrayacağı zararların tazmini (ağır ihmal hariç), hasarın meydana geldiği ayda kullanıcıdan alınan kullanım ücreti miktarı ile sınırlıdır.

Madde 7: Fikri mülkiyet haklarının ihlali

(1) Kullanıcı, bu web sitesine yüklenen görüntülerin ve diğer içeriklerin üçüncü şahısların telif haklarını ihlal edip etmediğini kendisi teyit etmekle yükümlüdür.
Bunu yapmak zorunda değiliz.

(2) Bu web sitesini kullanan kullanıcı tarafından oluşturulan sesle ilgili olarak
Üçüncü bir şahıs tazminat talebinde bulunduğunda veya telif hakkı ihlali vb. Gerekçelerle itiraz ettiğinde.
Kullanıcı, riski kendisine ait olacak şekilde halledecektir ve Şirket hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Madde 8: Hizmet içeriğindeki değişiklikler vb.

Kullanıcıyı bilgilendirmeden bu hizmetin içeriğinde değişiklik talep edebiliriz. Kullanıcı talebimizi reddedemez.

Madde 9: Her hizmetin geçici olarak askıya alınması

Aşağıdaki durumlarda, her bir hizmeti önceden haber vermeksizin askıya alabiliriz. Şirket, içerik veya özellik ne olursa olsun, her bir hizmetin askıya alınmasının kullanıcıya veya üçüncü bir tarafa doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu herhangi bir hasardan ve zarardan sorumlu olmayacaktır.
Her bir hizmetinin çalışma durumunu iyi durumda tutmak için sistem bakımı, muayenesi, onarımı gibi işlemleri yaparken.
Yangın veya elektrik kesintisi nedeniyle her bir hizmetin sağlanması imkansız hale geldiğinde.
Doğal afet nedeniyle her hizmetin sağlanması imkansız hale geldiğinde.
Operasyonel veya teknik nedenlerle her bir hizmetin sağlanması geçici olarak durdurulması gerektiğinde.
Şirket, herhangi bir nedenle bu hizmetin askıya alınması veya kesintiye uğraması nedeniyle kullanıcının veya üçüncü bir kişinin uğrayacağı dezavantaj veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 10: Hizmetin Sonlandırılması

Şirket her bir hizmeti kullanıcıya 7 gün önceden haber vererek sonlandırabilecektir.
Bir önceki paragrafta yer alan her hizmetin sona erdiğinin bildirilmesi ile ilgili olarak, bu sitede yayınlayarak kullanıcılara ve izleyicilere bilgilendireceğiz.
1. paragrafta yer alan her bir hizmetin sonlandırması ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcı veya üçüncü bir tarafın neden olduğu zararları veya hasarları, içerik ne olursa olsun herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Hizmetin artık mevcut olmadığı günden itibaren iade ve iptal prosedürleri günlük olarak hesaplanacaktır.

Madde 11: Anlaşma

(1) Bu web sitesi üzerinden sipariş verirken, kullanıcılar ve izleyiciler bu sözleşmeyi ve bu sözleşmenin bir parçasını oluştururlar.
"Belirtilen Ticari İşlemler Yasası Göstergesi", "Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası" ve "Sık Sorulan Sorular" da açıklanan içerikleri kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.
(2) Şirketin bu internet sitesi ile ilgili işi başka bir şirkete devretmesi halinde,
İşletme devri nedeniyle kullanım sözleşmesi statüsü,
Bu sözleşmeye dayalı haklar ve yükümlülükler, kullanıcı kayıt bilgileri ve diğer müşteri bilgileri iş devri devralana devredilebilir.
Kullanıcı, bu tür bir devirle ilgili olarak bu bölümde peşinen kabul eder. Buna ek olarak, bu bölümde belirtilen iş devri sadece olağan iş devri değil, aynı zamanda şirket bölünmesi ve işin devredildiği diğer durumları da içerecektir.

Madde 12: Kullanıcının eylemleri

Bu hizmeti kullanıcılara İnternet üzerinden sunuyoruz. İnternete bağlanmak için tüm cihazlar, iletişim yöntemleri, yazılımlar, vb., sorumluluğu ve masrafları kendisine ait olmak üzere kullanıcı tarafından uygun şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Şirket bu işlemler için sorumluluk kabul etmiyoruz.
Kullanıcı, internette bağlantılı ortamını sağlayarak hizmeti kullanmak veya göz atmak için ödemesi gereken tüm iletişim masraflarının kullanıcı tarafından karşılanacağını kabul eder.
Kullanıcı, kullanıcının internet bağlantı ortamına bağlı olarak, bu hizmete göz atmanın veya bu hizmetin bir kısmını kullanmanın mümkün olmayabileceğini kabul eder.

Madde 13: Kullanım ücreti

Bu hizmetin kullanımına ilişkin bir değerlendirme olarak, kullanıcı bu sitede belirlenen kullanım ücretini şirket tarafından belirlenen yöntemle ödeyecektir.
Kullanıcı, son ödeme tarihine kadar kullanım ücretini bize ödeyecektir.

Madde 14: Bu Sözleşmedeki Değişiklikler

Şirket, gerekli gördüğünde kullanıcıyı bilgilendirmeksizin bu Koşulları istediği zaman değiştirebilecektir. Kullanıcı revizyondan sonra her hizmeti kullanırsa, revizyonu kabul etmiş sayılır. İçeriğinden bağımsız olarak, bu Kullanım Koşullarını onaylamayan bir kullanıcıya veya üçüncü bir tarafa verilen herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

Madde 15: Kayıt

 1. Kullanıcı, yalnızca üyelik kayıt olurken değil bu hizmeti kullanırken, doğru ve gerçek bilgileri kaydettirmeli,yanlış kayıt olmamalıdır.
 2. Aşağıdakilerden herhangi biri geçerliyse üyelik kaydı için başvuranlar olmamalıdır. Ayrıca Şirket, üyelik kaydı için başvuranın aşağıdakilerden herhangi birinin kapsamına girdiğini tespit ederse, üyelik kaydını onaylamayabilir. Şirket üyelik kaydını onaylamadığında , üye kayıt başvuru sahibine veya üçüncü bir kişiye olacak herhangi bir zarardan veya masraftan sorumlu değildir.(doğrudan zarar, dolaylı zarar, şarta bağlı hasar, özel zarar, cezai zarar, sonuçta meydana gelen zarar, kar kaybı, avukat) Şirket, öngörülmüş olsun ya da olmasın, bu tür maliyetler (giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelse bile herhangi bir sorumluluktan (sözleşme yükümlülüğü, haksız fiil sorumluluğu veya diğer herhangi bir yasal teori) sorumlu olmayacaktır.
 3. Üyelik kaydı için başvuran kişi üyelik kayıt prosedürü sırasında yanlış bilgi kaydettiğinde
 4. Üyelik kaydı için başvuran kişi, üyelik kayıt işlemi sırasında bu hizmete zaten üye ise
 5. Üyelik kaydı başvuru sahibi, Şirketten geçmişte üyelik statüsünün geçici olarak askıya alınması, zorla geri çekilmesi veya bu hizmetin kullanımının kısıtlanması gibi önlemler aldığında
 6. Üyelik kaydı için başvuranın kasıtlı veya ihmal sonucu olup olmadığına bakılmaksızın, geçmişte bu hizmetle ilgili diğer kullanıcılar veya üçüncü şahıslar ile olan anlaşmazlıklar (şikayet ve iddialar gibi tüm aksaklıklar ile mahkeme davaları dahil) olduğunda.
 7. Üyelik kaydı için başvuran kişi, bu sözleşmeye aykırı bir eylemde bulunduğunda veya bulunacağa ihtimalle olduğunda .
 8. Üye kaydı için başvuran kişi , gangsterlerle ve çetelerle bağlantılı olan, gangster bırakmasından beş yılı geçmeyen kişiler, gangster ortakları, gangster ile ilgili şirketler, genel kurul mağazaları vb. Şiddet, güç veya dolandırıcılık yöntemleriyle kar elde eden bir kişi ve bunlara eşdeğer bir kişi (bundan sonra olarak "antisosyal güçler" olarak anılacaktır) veya aşağıdakilerden biri bulunursa.
 9. Antisosyal güçlerin yönetimi kontrol artında olduğu kabul edilen ilişikiye sahip olmak
 10. Antisosyal güçlerin yönetimde önemli ölçüde rol oynadığı kabul edilen bir ilişkiye sahip olmak
 11. Kendisinden veya üçüncü bir şahıstan haksız bir avantaj sağlamak veya üçüncü bir şahsa zarar vermek gibi, antisosyal güçleri bir şekilde kullanarak haksız ettiğini kabul edilen bir ilişkiye sahip olmak.
 12. Antisosyal güçlere kaynak sağlama veya herhangi destek sağlama olarak kabul edilen bir ilişkiye sahip olmak
 13. Yönetime büyük ölçüde dahil olan bir kişi, antisosyal güçle sosyal olarak kınanması gereken bir ilişkiye sahip olmak.
 14. Şirkete veya kullanıcıya kendisi veya ilgili taraflardan antisosyal güçler olduğunu beyan eden kişiler.
 15. Şirketimiz veya işbirliği yapan firmalar tarafından sağlanan bu hizmet dışındaki hizmetler (bundan sonra "diğer hizmetler" olarak anılacaktır) için üyelik kaydı başvuran kişi aşağıdakilerden herhangi birine girerse
 16. Geçmişte üyeliğin askıya alınması, zorla geri çekilmesi veya diğer hizmetlerin kullanımının kısıtlanması gibi önlemler aldıysa
 17. Kayıt başvurusunda bulunan kişinin kasıtlı veya ihmalkar olup olmadığına bakılmaksızın, geçmişte diğer hizmetlerle ilgili olarak diğer kullanıcılar veya üçüncü şahıslarla olan anlaşmazlıklar varsa .(şikayetler ve iddialar ile mahkeme davaları gibi sorunlar dahil)
 18. Üye kaydı başvuran diğer hizmet şartlarını (kullanım koşulları, çeşitli özel hükümler, müşteri bilgileri işleme kuralları (gizlilik politikası), çeşitli kullanım kılavuzları, önlemler, yardım, SSS, Dahil) fiilen ihlal ediyorsa veya bunun riskisi varsa
 19. Üyelik kaydını onayladığımuzda işimiz zorlaştıran veya teknik zorlukları gibi işlemeye engel olan riski varsa.
 20. Yukarıdaki maddelere ek olarak, uygun olmadığını belirlersek
 21. Üyenin bu madde hükümlerini ihlal etmesinden kaynaklanan her türlü zarar, kayıp veya masraf (doğrudan zararlar, dolaylı zararlar, kaza sonucu oluşan hasarlar, özel zararlar, cezai zararlar, dolaylı zararlar, kar kayıpları, avukat masrafları vb. Dahil). , Ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), öngörülü olup olmadığına bakılmaksızın, şirketimiz herhangi bir sorumluluk (sözleşme yükümlülüğü, haksız fiil sorumluluğu ve herhangi bir yasal teoriye dayalı diğer yükümlülükler dahil) kabul etmeyecektir.

Madde 16: Gizlilik

Bu sözleşmede, "gizli bilgiler", Hizmet kullanım sözleşmesi veya bu hizmetle bağlantılı olarak Şirket veya kayıtlı kullanıcılar tarafından diğer taraftan yazılı (elektromanyetik yöntem dahil; bundan sonra aynı şekilde anılacaktır), sözlü veya kayıt ortamı anlamına gelir. Karşı tarafın teknolojisi, satışları, ticareti, finansmanı, organizasyonu ve diğer konularla ilgili olarak sağlanan veya açıklanan vb. Veya elde edilen tüm bilgiler anlamına gelir. Ancak, aşağıdaki maddelerden herhangi birine giren öğeler gizli bilgi olarak sınıflandırılmayacaktır.
Diğer tarafça sağlandığında veya ifşa edildiğinde veya bilindiğinde halihazırda kamuya açık olan veya zaten bilinen
Sağlandıktan, ifşa edildikten veya diğer taraftan alındıktan sonra, yayınlar veya kişinin kendi sorumluluğuna atfedilemeyen diğer nedenlerle kamuya açık hale geldi.
Gizlilik yükümlülüğü olmaksızın yasal olarak, sağlama veya ifşa etme yetkisine sahip üçüncü bir taraftan alınmıştır.
Gizli bilgiler olmadan bağımsız olarak geliştirildi
Gizliliğin gerekli olmadığı diğer tarafça yazılı olarak teyit edildi

Şirket ve kayıtlı kullanıcılar, gizli bilgileri yalnızca bu hizmeti kullanmak amacıyla kullanacak ve diğer tarafın gizli bilgilerini diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü bir tarafa sağlamayacak, açıklamayacak veya sızdırmayacaktır. Önceki paragrafın hükümlerine bakılmaksızın, Şirket veya kayıtlı kullanıcılar, kanunların, mahkemelerin veya devlet kurumlarının emir, talep veya taleplerine dayanarak gizli bilgileri ifşa edebilir. Ancak böyle bir emir, talep veya talep varsa karşı tarafa derhal haber verilmelidir. Bu maddenin gizlilik yükümlülüğü, hizmet kullanım sözleşmesinin feshinden sonra bir yıl süreyle devam edecektir.

Madde 17: Yasaklanmış fiiller

Kullanıcı bu hizmeti kullanırken aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmemelidir.

 1. Ücretsiz bir hesapla kredilendirilemeyen ürün ve hizmetler için Ondoku kullanma eylemi.
 2. Ondoku'yu ücretli bir hesapla kullandıktan sonra, ücretsiz bir hesaba geçin ve kredisiz sesi kullanmaya devam edin.
 3. Ondoku'yu ücretli bir hesapla kredilendirilemeyen ürün ve hizmetler için kullandıktan sonra, ücretsiz bir hesaba geçme ve sesi kullanmaya devam etme eylemi.
 4. kişiye erişemeyeceği bir seferlik E-posta adresinin kullanması.
 5. Bir kişinin birden fazla ücretsiz hesap oluşturması eylemi.
 6. Kişinin kendi hesabını üçüncü bir kişiye ödünç verme eylemi ve buna eşdeğer eylem.
 7. Üçüncü bir tarafın telif hakkı ihlali.
 8. Bize veya üçüncü bir tarafa zarar veren eylemler.
 9. Şirketimizin ve üçüncü şahısların mülkiyet, şeref, mahremiyet vb. Hususlarını ihlal eden fiiller
 10. Ondoku'nun yarattığı sesi telif hakkıyla korunan bir esermiş gibi yanıltma eylemi.
  Örnek: Ondoku'da oluşturulan sesler kişinin sıfırdan yaratılmış gibi yanıltacak eylemler .
 11. Ondoku'nun sesini ana prodüksiyonu veya ana ürünleri olarak satmak veya dağıtmak.
  * Ürün / ürün değerinin büyük kısmının sesle taşındığı durumu ifade eder.
  Ondoku sesinin varlığıyla mümkün olan hizmetleri, uygulamaları ve içeriği ifade eder.
  Örnek: Diyalog koleksiyonu, selamlama koleksiyonu gibi ses materyali
 12. Üçüncü bir tarafın kimliğine bürünme eylemleri
 13. Bu web sitesinin çalışmasını engelleyebilecek eylemler.
 14. Sunuculara ve diğer bilgisayarlara yetkisiz erişim.
 15. Bu hizmette kullanılabilecek bilgileri tahrif etme veya yanlış bilgi verme eylemi
 16. pornografiği, şiddet, ayrımcılık, iftira gibi kamu düzenini ve ahlakı ihlal eden içerikler için kullanmak .
 17. Yasayı ihlal eden eylemler.
 18. Uygunsuz olduğunu düşündüğümüz diğer eylemler.

Kullanıcı, önceki paragrafta listelenen yasak eylemlerden herhangi birini gerçekleştirirse, kullanıcıya veya yasaklanmış eylemden zarar gören üçüncü bir kişiye verilen zararlardan ve kullanıcının kasıtlı veya ihmalkar olup olmadığı dahil olmak üzere tüm sorumluluğu üstlenecektir. Şirket bu sorumluluktan muhafızdır. Şirket, yasak fiillerden kaynaklanan her türlü zarar, kayıp veya masrafı (doğrudan zararlar, dolaylı zararlar, şarta bağlı zararlar, özel zararlar, cezai zararlar, sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, kar kayıpları, yasal ücretler vb. Dahil) içeren hiçbir sorumluluktan, öngörülebilir olsun ya da olmasın, sorumlu olmayacaktır (sözleşme yükümlülüğü, haksız fiil sorumluluğu ve diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı sorumluluk dahil).
Kullanıcının bu maddenin 1. Paragrafta listelenen yasaklanmış eylemleri gerçekleştirmesi nedeniyle zarar, ziyan veya masraf (doğrudan hasar, dolaylı hasar, kaza sonucu hasar, özel hasar, cezai hasar, dolaylı zarar, kar kaybı, avukat vb.) (üçüncü bir şahsın aleyhimize olan zararlardan sorumlu olduğu durumlar dahil)olduğunda, kullanıcı bunları tazmin edecektir.
Şirket, bu maddenin 1. Paragrafta listelenen yasak bir eylem olduğunu tespit ederse veya Şirket başka bir nedenle bunun gerekli olduğuna karar verirse,kullanıcının kasıtlı veya ihmal yoluyla olmasına bakılmaksızın, Önceden haber vermeksizin yasak eylemler nedeniyle zararların meydana gelmesini veya yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler ve Şirketin uygun gördüğü diğer tedbirler uygulayacaktır.(Kullanıcılar tarafından haklarını ihlal ettiği söylenenlerin kullanıcılarla ilgili bilgi açıklama taleplerine yanıt verilmesi dahil). Bu tür önlemler alınarak, her türlü zarar, kayıp veya masraf (doğrudan zararlar, dolaylı zararlar, kaza sonucu oluşan hasarlar, özel zararlar, cezai zararlar, dolaylı zararlar, kar kayıpları, avukatlık giderleri vb.) Kullanıcının veya üçüncü bir kişinin üzerine gelse bile öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir (sözleşme yükümlülüğü, haksız fiil sorumluluğu ve diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı herhangi bir yükümlülük ile sınırlı değildir).

Madde 18: Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu anlaşmayı yorumlarken, Japon hukuku kanun geçerli olacaktır.
Bu hizmetle ilgili bir ihtilaf ortaya çıkarsa, Şirketin merkez ofisinin yerine ait yargı yetkisine sahip mahkeme, münhasır anlaşma yargı yetkisine başvuru olacaktır.